Cohort #2

Cohort #2

Februari 2017 – Juli 2017

De ketenstage ‘Student volgt Cliënt’ cohort #1 was een spectaculair succes. Het mini-symposium liet zien hoe de studenten zich hebben ontwikkeld en iedere aanwezige bij dat mini-symposium had daarna kippevel. Op basis van dit succes is besloten tot uitbreiding van de formatie: in plaats van drie studenten vervolgen we de ketenstage met zes studenten, waarbij de studenten in duo’s naar de stations gaan. De studenten (Lesley Schaper, Nicole Freij, Hester van Wieren, Judith van Renselaar, Marlon Steenhuis en Dorien Oosterveld) gaan dit cohort bemensen. Deze studenten zijn geïnformeerd door de studenten uit het eerste cohort, wat hopelijk de beleving anders maakt. Bij Zorggroep Oosterlengte worden twee thuiszorgplekken aangeboden: thuiszorg Reiderland en thuiszorg Scheemda. Naast Kirsten Levinga maakt Allard Donker deel uit van de leergemeenschap. Na enkele weken maakt Allard plaats voor Sandra Orsel. Voor het overige blijft de bemensing van de ketenstage hetzelfde.

Vanwege de toenemende publiciteit verzorgen Lesley Schaper, Barbara Eisses en Erik Jansen een presentatie tijdens de Communicatiedag van ActiZ in Utrecht. Deze presentatie wordt door alle aanwezigen enorm gewaardeerd. Vooral het verhaal van de student Lesley wordt gezien als uiterst inspirerend.

Tijdens deze ketenstage wordt ‘Student volgt Cliënt’ door het Zorgpact erkent als best practice, en daarmee als Koploper van het Zorgpact. Iets waar we enorm trots op zijn. Diverse media pikken het verhaal van ons op (RTV Noord, interview met Annemarie Hannink (Dean van de Academie voor Verpleegkunde)), artikeltje in DvhN en aandacht bij de ketenpartners. Erik Jansen (als lid van het Landelijk Overleg Stagecoördinatoren en bestuurslid van V&VN Opleiders) propageert het concept in diverse gremia. En hoe eenvoudig en simpel het concept ook lijkt en klinkt, landelijk wordt het wel opgepikt als ‘best practice’.