Home

Home

De behoefte aan hbo-verpleegkundigen wordt steeds groter. Dat geldt voor veel velden van de gezondheidszorg, maar zeker voor de zorg aan de kwetsbare oudere. De zorgketen van de kwetsbare oudere is complex en vaak nog niet optimaal ingericht. Dat betekent dat de samenwerking tussen verschillende instellingen in de zorgketen steeds belangrijker wordt. De Academie voor Verpleegkunde in Groningen heeft daarom met een aantal Groningse zorginstellingen (Zorggroep Oosterlengte, Zorggroep Meander, Ommelander Ziekenhuis Groningen en De Hoven) de samenwerking gezocht. Ze begonnen een pilot waarin studenten zes weken per instelling praktijkstage lopen en zo een actueel beeld krijgen van de werkelijkheid én om verbetervoorstellen op te halen.

Tijdens deze pilot wordt er specifiek ingegaan op de kwetsbare oudere en de bijbehorende patiëntproblemen. Elke student kiest onderwerpen die tijdens de stage centraal zullen staan. Daarnaast kiezen de deelnemende studenten een gezamenlijk onderwerp om onderzoek naar te doen in de zorgketen.

De gekozen onderwerpen worden in elke instelling (thuiszorg, verpleeghuis (revalidatie) en ziekenhuis) onderzocht en met elkaar vergeleken. Van hieruit kunnen er verbetervoorstellen worden geschreven met betrekking tot de continuïteit van zorg. Op deze manier kunnen de verschillende instellingen bij elkaar in de keuken kijken en de samenwerking verbeteren.

Met de pilot staat een leergemeenschap centraal. Deze gemeenschap bestaat uit de praktijkopleiders en werkbegeleiders van de verschillende instellingen, de docent van de opleiding en de deelnemende studenten. Er worden regelmatig bijeenkomsten gehouden om met elkaar te sparren over actuele onderwerpen. Het voordeel hiervan is dat er korte lijntjes zijn. Niet alleen tussen de studenten en de praktijkopleiders, werkbegeleiders en docent, maar ook tussen de professionals van de verschillende instellingen. Dit maakt het makkelijker om bij elkaar in de keuken te kijken.

Behalve deze website, heeft ‘Student volgt Cliënt’ ook een door de studenten onderhouden Facebook-pagina

Ook kun je ons via Twitter volgen: @Ketenstage_SVC