Cohort #1

Cohort #1

September 2016 – Februari 2017

De 1e versie van de ketenstage ‘Student volgt Cliënt’ is een experiment. Niemand van deelnemers (studenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders en docent) weet precies waar we aan gaan beginnen. We weten dat we met iets bijzonders gaan starten, namelijk het opknippen van de reguliere 20-weekse stage in drie ‘deel-stages’ van 6 weken. Gineke Lugtenborg, Patricia Loves en Esmée Kemerink durven het avontuur als studenten aan. Vanuit Zorggroep Meander nemen deel Barbara Eisses (praktijkopleider) en Marion Blaauw (revalidatie-verpleegkundige en werkbegeleider), vanuit Zorggroep Oosterlengte Anne-Mein Boerema (praktijkopleider) en Kirsten Levinga (wijkverpleegkundige en werkbegeleider), vanuit het Ommelander Ziekenhuis Groningen Lianne Post en Cindy Helmus (praktijkopleiders) en vanuit de Academie voor Verpleegkunde Erik Jansen (docent-begeleider).

Het is erg wennen aan dit nieuwe concept, maar het wordt snel opgepikt. Er verschijnt een artikel in PL.Nieuws (het maandelijks tijdschrift voor medewerkers van de Hanzehogeschool) en Patricia wordt geinterviewd door een redacteur van het tijdschrift ‘Onderwijs en Gezondheidszorg’. De leergemeenschap bezoekt een symposium over ketenzorg in het AMC en ontvangt daar het boek ‘Integrated Care’ van Guus Schrijvers. Dit boek zal gaan dienen als symbolische overdracht van de ketenstage.

Tijdens de ketenstage presenteren de studenten een website waarop ze hun ervaringen delen. Bovendien nemen de studenten het initiatief voor het organiseren van een mini-symposium om de opbrengst van hun leerdoelen en leerrendement te kunnen presenteren. Dit mini-symposium vindt plaats in de Veenkade op 31 januari 2017. Alle aanwezigen zijn diep onder de indruk van de leeropbrengst van deze vorm van praktijkleren. De studenten geven aan persoonlijk enorm gegroeid te zijn door deelname aan deze ketenstage:`het heeft me gedwongen uit m’n comfortzone te komen’ is een opmerking die één van de studenten maakt.