Oost-Groningen

Oost-Groningen

Na twee geslaagde ketenstages is er geen twijfel bij de deelnemende organisaties: het concept heeft zich bewezen, en we gaan er mee door. Vanaf september 2017 gaan Niels Hogen-Esch, Irma van Dam, Lisa Hilbolling, Merlynn Huisman, Eva Rook en Ellen Weijer de transmurale ketenstage bemensen. Bij zorggroep Meander neemt Marleen Westerhuis tijdelijk de taken over van Barbara Eisses, en stapt Menko Hak als werkbegeleider ook ‘aan boord’. Hoogtepunten tijdens deze ketenstage zijn onze presentaties tijdens de regiobijeenkomst van V&VN Opleiders in Boxtel (bij Zorggroep Elde) en natuurlijk de Landelijke Werkdag Zorgpact. De belangstelling voor de ketenstage groeit, en ook de behoefte aan informatie. Lisa Hilbolling en Eva Rook ondersteunen ons in Boxtel, Merlynn Huisman en Niels Hogen-Esch nemen een deel van de workshop bij de landelijke Werkdag Zorgpact voor hun rekening. Ook deze ketenstage wordt afgesloten met een mini-symposium in het Wiebenga.