De Hoven

De Hoven

Vanaf januari 2017 laat De Hoven weten geïnteresseerd te zijn in het concept ketenstage. Na diverse gesprekken wordt besloten om ook bij De Hoven een ketenstage te starten. Marion Westra, Alicia Huizinga en Melissa Hut gaan deze ketenstage ‘bemensen’. De stations van deze ketenstage zijn thuiszorg, revalidatie en woonservice. Binnen de organisatie wordt er volop aandacht besteed aan deze ketenstage, en onder bezielende coaching van verpleegkundig specialist/docent John Pijpker wordt ook deze ketenstage een groot succes. Het afsluitend mini-symposium wordt goed bezocht en iedereen is onder de indruk van de ontwikkeling van de studenten en hun leeropbrengsten. In het kader van de week van de Zorg en Welzijn, en geïnitieerd door Zorgpleinnoord, wordt er een prachtig filmpje gemaakt van de ketenstage en het werken in de ouderenzorg. Dit filmpje is te zien op de homepage van deze website, waarin Marion Westra de hoofdrol speelt.